Na čom pracujeme?

December 2021 SISTER.sk v2
Druhá verzia nášho systému SISTER

Po úspešnom roku 2020 so systémom SISTER sme sa rozhodli rozšíriť podľa požiadaviek a nápadov systém SISTER o ďalšie zaujímavé funkcie. Investíciu do tohto systému sme považovali za nutnú,  nakoľko sa počet klientov rozrástol na 6000 a ohlásených máme do koncu roka 2021 ďalších, niekoľko tisíc. Nakoľko tento systém využívajú nadnárodné spoločnosti, prešiel hĺbkovým penetračným testom, ktorý vykonala medzinárodná spoločnosť.
https://sister.sk

November 2021 VALEUR.sk
VALEUR.SK - polygrafia pre celé Slovensko

Na polygrafickom trhu pôsobia už vyše 25 rokov. Sú flexibilní, ponúkajú nadštandardný a individuálny prístup.

Pre tuto spoločnosť sme vytvorili webovú stránku v 3 jazykoch. COVID situácia nás trocha zbrzdila ale výsledok nakoniec stojí za to.
https://valeur.sk

Október 2021 FAKTURSYS.sk
FAKTURSYS.sk - náš fakturačný systém

Niekoľkoročná práca sa priblížila koncu. Vlastný fakturačný systém pre živnostníkov, neplatcov DPH, platcov DPH. Stovky podmienok, stovky hodín prác. Výsledkom je plnohodnotný webový informačný systém na tvorbu faktúr. Tento systém obsahuje aj modul na práce, kde si môžete vytvárať skupiny ľudí a tí pracujú na spoločnom projekte. Na tomto projekte sa im počítajú odpracované hodiny. Jednoducho po skončení môžete jediným kliknutím vystaviť FA za všetky práce s popisom, ktoré boli na danom projekte odpracované. Systém tiež obsahuje denník nákladov a aj štatistiku nákladov vašej spoločnosti.

Na prezentačnej stránke aktuálne pracujeme. Pozrieť si ju budete môcť na 
https://faktursys.sk

September 2021 HELGAMADAJOVA.com
HELGAMADAJOVA.com

Vytvorili sme prezentačnú stránku pre vynikajúcu fotografku Helgu Madajovú, ktorá sa venuje hlavne fotografovaniu koní.
Pri tvorbe stránky sme kládli dôraz na jednoduchosť.
https://helgamadajova.com/

PRIDAJTE SA K SPOKOJNÝM ZÁKAZNÍKOM

Výsledok našej práce je

327
+

ukončených projektov

15
+

informačných systémov

21
+

elektronických obchodov